Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry on perustettu 1999, ja se toimii maakunnan työttömien yhdistysten kattojärjestönä. Toimintajärjestön tehtävänä on työttömien edunvalvonta, tiedon välittäminen ja neuvonta.

Toiminnan tarkoituksena on työttömien henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä omatoimisuuden edistäminen maksutonta neuvontaa tarjoamalla. Järjestö toimii yhteistyössä viranomaisten ja erilaisten järjestöjen kanssa.

P-KTT ry:n hallinto ja jäsenjärjestöt

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.