Mikäli haluat aloittaa opinnot tai opiskella työttömyytesi aikana ja kehittää ammattitaitoasi, parantaa työllistymismahdollisuuksiasi, sinulle on useita loistavia vaihtoehtoja tarjolla. Tutustu tälle sivulle koottuihin opiskelutapoihin. 

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opiskelun, tutustu eri vaihtoehtoihin. Sinulla voi olla myös mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella. Mutta muistathan, että et voi saada opintotukea ja työttömyysetuutta samaan aikaan. Päätoimisena opiskelijana ensisijainen tukesi on opintotuki. 

 

Työttömyysetuudella opiskelu

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opiskelut, kannattaa sinun tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.

Ne ovat keinoja, joilla voi olla mahdollista opiskella menettämättä työttömyysetuutta. 

Työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. 

Lyhytkestoinen opiskelu

 Jos olet työtön työnhakija, sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. 

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Keskeistä sivutoimisuudelle ei ole opintojen sisältö, vaan niiden vaatima työmäärä. Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos olet muuten oikeutettu työttömyysetuuteen. Sinun  täytyy olla valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä sivutoimisten opintojen ajan.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

Päätoiminen opiskelu

Päätoimisia opintoja ovat mm. opintoja, joiden tavoitteena on suorittaa:

  • Ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa
  • Lukio-opinnot joiden laajuus on 75 kurssia (Nuorille suunnatut lukio-opinnot)
  • Ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa
  • Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
  • Opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa
  • Opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.  Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika riippuu pohjakoulutuksestasi ja aiemmasta osaamisestasi. Pohjois-Karjalassa voit opiskella Riveriassa, joka tarjoaa ammatillista koulutusta lukuisilla eri aloilla.

Lue myös oppisopimuskoulutuksesta, jossa voit opiskella ammattitutkinnon tai osia siitä. Oppiminen tapahtuu työpaikalla, ja työnantaja maksaa siltä ajalta palkkaa. Myös oppisopimukseen kuuluu lähiopetusta koulussa.
Lisää tietoa oppisopimuksesta lyödät te-palvelut.fi ja riveria.fi.

Lukio

Yleissivistävä lukio antaa hyvät eväät jatkaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön kurssivalinnoillaan. Lukiossa on suoritettava vähintään 75 kurssia. Kurssit suoritetaan yleensä kolmessa, ja enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle myönnetä perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä. 

Lukiokoulutuksen voi suorittaa lukioissa ja myös kansanopistojen lukiolinjoilla ja verkko-opintoina etälukiossa. Voit suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon tai täydentää aikaisempia opintojasi myös aikuislukion kautta. 

Korkeakoulut
Suomessa on kahdenlaisia korkeakouluja; ammattikorkeakouluja ja yliopistoja.

Ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulussa opiskelu on käytännönläheinen vaihtoehto. Opiskelu on yleensä koulumaisempaa kuin yliopistossa ja siihen sisältyy viisi kuukautta työharjoittelua, joillakin opiskelualoilla työharjoittelua voi olla enemmänkin. Tutkintoon johtava opiskelu ammattikorkeakouluissa on maksutonta. Lue, mitä ammattikorkeakoulussa voi opiskella.
Lue myös avoimesta ammattikorkeakoulusta.

 Yliopisto
Yliopistoissa opetuksen lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus. Yliopisto-opiskelu kehittää opiskelijoiden kykyä tieteelliseen ajatteluun, ja opiskelija voi yleensä suunnitella opintojaan itsenäisesti. Lue, mitä voit opiskella yliopistossa.
Lue myös avoimesta yliopistosta.

Hankaluuksia oppimisessa?

Joensuun seudun erilaiset oppijat Ry eli JOSE tarjoaa tukea ja ohjausta oppimisen hankaluuksiin. JOSE tarjoaa maksutonta lisäopetusta toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille.  JOSE järjestää myös erilaisia kursseja, esimerkiksi matikan tai englannin kielen kertaamiseen. 

JOSE on koonnut sivuilleen tietoa oppimisvaikeuksista. Lue lisää tästä.