Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii Suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. 

Kelan sivuilla voit asioida verkossa, mm. hakea tukia ja liittää niihin tarvittavat liitteet sähköisesti. Voit myös tarkastella hakemuksiesi etenemistä, ilmoittaa muutoksista ja nähdä milloin tukesi maksetaan. Verkossa asiointi kannattaa, sillä se on nopeampaa ja vaivattomampaa kuin toimistolla asiointi.

Mikäli tarvitset apua esimerkiksi hakemuksen täyttämiseen, ota yhteyttä TYYNE-neuvojaan!

Työttömyys

Jos jäät työttömäksi tai kun opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelujen ohjeiden mukaan.

Pikaopas työttömyysturvaan neuvoo sinua työttömyysturvan hakemisessa.

Työttömyystuen laskurilla voit arvioida voisitko saada tukea ja minkä verran. Muista että laskuri on suuntaa antava.

Asuminen

Sinulla voi olla oikeus asumistukeen, mikäli olet pienituloinen ja rahasi ei riitä vuokranmaksuun. 

Pikaopas asumistukeen ohjeistaa sinua kuinka hakea asumistukea. 

Asumistuen laskurilla voit arvioida tuen määrää. Muista että laskuri on suuntaa antava.

Toimeentulo 

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Toimeentulotuen pikaopas opastaa sinua hakemaan tukea.

Toimeentulotuen laskurilla voit arvioida voisitko saada tukea ja minkä verran. 

Sairastaminen

Sairausajan tuet korvaavat sairaudesta aiheutuvia kuluja ja ansionmenetystä.

Pikaopas neuvoo, mitä tukia voit saada sairausajalta Kelasta ja kuinka Kela tukee työkykyäsi sen parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kuntouttava toiminta

Jos sinulla on sairaus tai vamma, joka haittaa tai estää työ- ja toimintakykyäsi, voi kuntoutus olla avuksi. Lue lisää kuntoutuksen pikaoppaasta.

Kuntoutusraha turvaa toimeentulosi kuntoutuksen aikana. Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistut kuntoutukseen. 

Nuoren ammatillinen kuntoutus  on  16 – 29-vuotiaille tarkoitettu kuntoutus nuorilla, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin.